Kontakt

Profili od 5 i 7 komora

Profili sa kojima radimo imaju pet ili sedam komora i spadaju u A klasu PVC profila sa debljinom spoljašnjeg zida od 3mm. Ovo znači da su stabilnost, zaštita od hladnoće, topline i buke osetno veće u odnosu na profile niže klase.

© 2023 PVC stolarija Mondline. Sva prava zadržana.