BROJ KOMORA PROFILA PVC PROZORA

Profili PVC prozora mogu sadržati tri, četiri, pet, šest i sedam komora.
Komore su praznine tj pregrade (barijere) između unutrašnjeg i spoljašnjeg zidu profila. Ako postoji jedna pregrada, profil je dvokomoran, ako su dve radi se o  tro komornom profilu i tako dalje. Komora mora da ima minimalnu širinu od 5 mm. Uvek je jedna od komora šira od drugih, jer se u nju montira metalni profil.
Komore koji su jedna pored druge, povećavaju izolacione osobine profila. Vazduh koji je ”zarobljen” u prazninama deluje kao veoma jak toplotni i zvučni izolator.
Pogrešno je smatrati da broj komora povećava snagu profila, jer je koeficijent elastičnosti 100 puta manja nego od elastičnosti gvožđa. Kada se računa statika objekta treba uzeti samo vrednost metala u profilu.