KONDENZACIJA, KAKO NASTAJE I KAKO JE ELIMINISATI

Često se dešava da u novim objektima kao i renoviranim starim objektima dolazi do pojave kondenzacije i vlage. Ova vlaga može dosveti do oštećenja objekta kao i narušavanje kvaliteta životnog prostora i zdravlja stanara.  Mogu da se pojave neprijatni mirisi, buđ, alergijske reakcije i oštećenja na zidovima.
Kondenzacija može da pojavi iz nekoliko razloga:
  • nepravilna montaža stolarije (ostavlja se prostor između zida i prozora)
  • novogradnje mogu sadržati odeđenu količinu vlage koja može da se suši nekoliko godina.
  • postojanje termo-mostova na stolariji
  • slabo ili pogrešno provetravanje prostorija
Ukratko rečeno kondenzacija nastaje ako ne postoji razmena vazduha između unutrašnjosti i spoljašnjene sredine pošto vlaga ne može prirodnim putem da se izvede iz prostorije. Ako je razlika između unutrašnje i spoljašnje temperature velika kondenzacija je veća.

Kako da se izbegne kondezacija?

Postoje nekoliko načina:
  • Smanjivanje vlažnosti u prostorijama (da se ne suši veš, ugradnja ventilacije koja kupi vlagu pri kuvanju, tuširanju, pranju veša i sl.)
  • Obezbeđivanje cirkulaciju vazduha u prostorijama (provetravanje – češće otvaranje prozora u kraćim intervalima, sklanjanje polica, ormana i sl. koji su na putu strujanju vazduha, nameštaj ne sme biti zalepljen za zidove). Posebno je važno provetravati prostorije i noću.
  • Ugradnje kvalitetne stolarija – aluminijumski profili treba da imaju termo prekide, a kod  PVC prozora se ugrađuje okov koji omogućuje provetravanje
  • Staklo – obično staklo povećava rizik od kondenzacije, danas se koriste specijalna niskoemisiona stakla koja imaju niži kojeficijent prenosa toplote.
Interesantno je to što se u starim gradnjama kondenzacija ne javlja u tolikom obimu kao u novogradjama. Razlog su novi materijali i njihove bolje izolacione karakteristike kao i bolje “dihtovanje” PVC prozora i vrata. Ali zato su stariji stanovi daleko veći potrošači toplotne energije pošto im je izolacija daleko slabija. Vremena u kojoj danas živimo zahtevaju redukcija troškova za grejanje kao i bolju zvučnu izolaciju. Energenti su značajno poskupeli tako da je energetska efikasnost postala prioritet.  Savremena PVC stolarija i aluminijumska stolarija ne propuštaju vlagu i toplotu za razliku od starije drvene stolarije.
Važno je reći da je nemoguće potpuno izbeći kondenzaciju, ali pravilnim odabirom kvalitetne stolarije može se svesti na najmanju i neškodljivu meru koja neće uticati na zdravlje stanara i kvaliteta njihovog života.