PROZORI I BUKA

Buka se danas smatra vrstom zagađenja nastala kao rezultat ljudske aktivnosti. Ona ometa našoj koncentraciju, izaziva razdražljivost i stres kod čoveka a ukoliko je prisutna duže vreme može da se razvije u bolest. Buka može da izazove:

  • Razdražljivost
  • Glavobolja
  • Zamor
  • Slabo pamćenje
  • Gubitak pažnje-smanjenje koncentracije
  • Nesanica-poremećen san
  • Aresivnost
  • Osećaj umora
  • Povišeni krvni pritisak

Svedoci smo da je urbanizacija nezaustavljiva, ljudi se seli iz mirnih ruralnih krajeva i nastanjuje se pored puteva, autoputeva, pored aerodroma koji produkuju veliku buku. Buku prave vozila, građevinske mašine, ugostiteljski objekti (kafane, splavovi), glasne komšije i njihovi televizori, jednostavno od buke se u naseljenim mestima teško može pobeći.

Ako se ne može pobeći, može se smanjiti njena snaga i uticaj preko zvučne izolacije.

Zvuk je fizička pojava koja od izora buke širi u talasima https://sr.wikipedia.org/sr-el/zvuk.  Da bi se sprečila buka potrebno je prekinuti ove zvučne talase ili smanjiti njihovu jačinu. Prva brana koja sprečava da preglasni zvuk uđe su zidovi i prozori.

Najefikasniju zaštitu pružaju prozori sa višekomornim PVC ramom i duplim staklom između kojih je ubrizgan neki plemeniti gas (argon). Dva staklena panela redukuju snagu zvuka svojom masom, ali primarno je rastojanje između ta dva panela, ako je ono veće (20 do 100 mm)i redukcija biće značajnija. Oni mogu da redukuju buku za 80 % ili izraženo u decibilema 40-50 dB. Buka se meri u decibeilma, to je logoritmaska skala – zvuk od 20dB je 10 puta snažniji od 10dB. Tako da je smanjivanje za 45 dB vrlo značajno dostignuće. Još veću akustičnu izolaciju ima tz. asimetrično zastakljivanje, gde su stakla različite deboljine, zvučne talasi se  „razbijaju“ i tako se utiče na njihovo slablenje.

Još jedna stvar koju treba uzeti u razmatranje je kvalitetna montaža prozora gde ne sme da se dopusti prostor između njih i zidova. Sve pukotine moraju da se zatvore specijalnom penom.

Dobru zvučnu izolaciju nije lako postići, zato je potrebno odabrati kvalitetnog i iskusnog proizvođaća građevinske stolarie a naša kompanije je svakako među njima.