KAKO SE UGRAĐUJU PVC VRATA

PRE NEGO ŠTO POČNETE – PRIPREMA

PVC vrata su čest izbor kada su u pitanju ulazna vrata za kuće, poslovne prostore, pa i stambene zgrade. Slično je i kada se radi o sobnim vratima – odnos cene i kvaliteta je na strani PVC i ALU stolarije, kao i lakoća održavanja.

Ako želite sami da postavite vrata, ili zamenite stara, ovo su neke osnovne stvari koje bi trebalo da znate:

  1. Najpre treba izmeriti dimenzije novih vrata, visinu i širinu. Računajte da je prag oko 3 cm visok, pa ukalkulišite i to u dimenziju otvora koji treba napraviti za vrata. Ako skidate stara vrata, i postavljate nova, možda ce dimenzije postojećeg otvora morati malo da se prilagode.
  2. Proverite da li i kako skidanje postojećih vrata utiče na stabilnost zida i konstrukcije, tj. da li se nalaze za nosećem zidu. Obično se iznad vrata nalazi noseća greda, ali svakako morate da imate sve informacije pre nego se upustite u radove.
  3. Okvir vrata mora da bude postavljen potpuno ravno, i dobro iznivelisan u svim pravcima (horizontalno, vertikalno, dijagonalno). Čak i mala odstupanja mogu da naprave problem u dihtovanju ili otvaranju/zatvaranju vrata, a u tom slučaju možete ostati i bez garancije proizvođača.

pvc vrata skidanje

Skidanje stare stolarije

Najpre treba skinuti stara vrata sa okvira. To obično nije komplikovano uraditi, samo ih treba podići uvis da spadnu sa šarki, i onda pomeriti. Uklanjanje okvira treba uraditi pažljivo. Ako postoji silikon po ivici okvira, najpre njega skinite skalpelom. Kad je u pitanju ALU ili PVC okvir, verovatno je vezan za zid šrafovima ili tiplima. Pažljivo ih skinite, ili koristitite bušilicu da ih ubušite, ako ne može drugačije. Pazite samo da ne oštetite zid.

pvc vrata sarke

Za izbijanje okvira mora se koristiti poluga. Postavite je na njegovu spoljnu ivicu, a ispod nje stavite neku podlogu (komad tkanine, stazicu, krpu…) da se ne ošteti ivica zida. Koristite gumeni čekić da polako izbijete okvir iznutra ka spolja. Ravnomernim udarcima izbijajte obe strane, dok konačno ceo okvir ne bude van zida.

Otvor koji ostane možda neće biti idealnih dimenzija, ili možda nije dobro iznivelisan. Premerite i doradite ga, pre nego što postavite nova PVC vrata.

Postavljanje novog rama

Na ram najpre treba postaviti šarke koje će nositi vrata. Obično se postavljaju na 3 ili 4 mesta, u zavisnosti od težine koju treba da nose. Pri postavljanju je važno da dobro odmerite prvu poziciju, kako bi vrata mogla da se postave ili skinu kasnije. Vrata ćete morati da podignete bar 3 cm, pa to treba dobro odmeriti pri odmeravanju.

postavljanje pvc vrta

Postavite najpre prag na mesto, i nivelišite ga. Očistite stari malter i otpad, ako ga ima. Kada je prag postavljen, okvir postavljate preko njega. Podignite ga i umetnite u otvor na zidu. Vodite računa da je okrenut na pravu stranu, kao i da nije zarotiran (da je dno okvira na pragu, a vrh na zidu). Ovaj deo je važan jer je drenaža za vrata postavljena na dnu okvira.

Sledeći korak je silikon – nanesite ga u jednakim razmacima od vrha do dna okvira. Pre nego što se potpuno učvrsti, morate da proverite:

  • da li je okvir dobro nivelisan
  • da li je ravno postavljen
  • da nije savijen u nekom delu
  • da izmerite dužine obe dijagonale i uporedite da li su jednake

Vertikalu možete da proverite pomoću viska ili libele. Za proveru horizontale isto možete da koristite libelu. Dodatna provera je, opet, merenje: izmerite širinu na vrhu, dnu i sredini rama. Ako dimenzije nisu jednake, znači da se negde iskrivio, a to mora da se koriguje. U suprotnom, vrata neće funkcionisati kako treba, što može da dovede do daljih oštećenja.

Kad je sve dovedeno u red, treba ram pričvrstiti za zid. To se radi bušenjem i postavljanjem tiplova. Rupe se buše na vertiklanim stranama. Treba da budu postavljene na 15 cm od uglova, i na 30 cm razmaka jedna od druge. Pazite da bušite ciglu, a ne malter! Koistite burgije od 8 mm, a dužine najbolje 140 mm. Pri kraju bušenja vodite računa da glavom bušilice ne oštetite ram.

vrata sarke

U izbušene rupe gumenim čekićem ukucajte plastične tiple, i zatim zavrnite šrafove od 140 mm. Pri uvrtanju obratite pažnju da budu ravnomerno, jer i u ovoj fazi može doći do krivljenja rama (npr. ako se neki šraf prejako zavrne). Radite jednu po jednu rupu, i posle svakog bušenja i uvrtanja proveravajte nivelaciju okvira.

Nakon što je okvir učvršćen, možete da postavite vrata na šarke.

KONTROLA RADOVA

Otvorite i zatvorite vrata nekoliko puta. Da li sve ide glatko? Da li brava funkcioniše kako treba? Mogu li vrata da se zaključaju i otključaju bez problema? Ako ste potvrdno odgovorili na sva pitanja, vaš posao je uspešno obavljen.

No, ako nešto škripi, proverite opet nivelaciju, premerite dijagonale, premerite horizontalno otvor na više mesta… Moguće da je negde došlo do sitnih pomeranja ili krivljenja okvira, pa morate to da korigujete.

Često se desi da brava dobro radi kad su vrata otvorena, ali ne i kada su zatvorena. U tom slučaju, zatvorite vrata i olovkom na okviru obeležite pozicije gde su ćoškovi vrata. Videćete na koju stranu su nakrivljena, pa ih podešavanjem šarki dovedite u ravan položaj.

Zaptivanje i završni radovi

Kada su u pitanju ulazna vrata, zaptivanje oko ovira treba da bude vodonepropusno. Pored toga, mora i da omogućava vratima da „dišu“, jer tokom smene godišjnih doba i promena temperature dolazi do širenja i skupljanja okvira. Naravno, to ne možemo da vidimo golim okom, ali to je osobina svakog materijala, pa i PVC stolarije.

zaptivanje silikonom

Zaptivanje se može uraditi i pur penom, samo imajte u vidu prilikom nanošenja da se ona širi. Ako se pretera sa količinom, može da dovede do savijanja okvira, a jasno je da to ne sme da se desi. Manja količina pur pene, na nekoliko mesta duž okvira, bolja je varijanta.

Kad je zaptivanje završeno, ostaju vam samo fini radovi – da se obradi zid oko vrata (gletovanje, krečenje). Time je vaš posao završen.

Iako deluje kao jednostavan posao, postavljanje vrata nije baš „prosto k’o pasulj“. Ako nemate iskustva u ovakvim radovima, savetujemo da angažujete majstora sa iskustvom. Svaka kasnija popravka i dorada potrošiće vam dodatno vreme, energiju i novac.