Subvencije države za zamenu PVC stolarije

Ministarstvo rudarstva i energetike raspisalo je konkurs „Čista energija i energetska efikasnost za građane“ za zamenu stolarije. Građani na konkurs mogu da se prijave tokom cele godine. Procedura zamene PVC stolarije može doneti brojne pogodnosti poput poboljšane izolacije, energetske efikasnosti, smanjenja troškova energije i sigurnosti.

Najčešće postavljena pitanja:

   

   1. KO OSTVARUJE PRAVO UČEŠĆA NA KONKURSU?
    Pravo na učešće na konkursu imaju sva lica koja su vlasnici kuće ili stana, sa prebivalištem na toj adresi i za to poseduju dokaz.

   1. KADA POČINJE KONKURS NA MOJOJ OPŠTINI?
    Detalje o javnom pozivu, kao i početak konkursa na Vašoj opštini možete pročitati na sledećem linku.

   1. KOJI PROFILI ISPUNJAVAJU TRAŽENE KRITERIJUME JAVNOG POZIVA?
    VEKA profili iz naše ponude u potpunosti odgovaraju svim propisanim normama iz javnog poziva. Neophodno je da profil ima koeficijent prolaza toplote (U) manji ili jednak sa 1.3 W/mK.

  Obavezna dokumenta koja treba priložiti prilikom konkurisanja za subvencije:

    

    1. Prijavni obrazac za sufinansiranje mera energetske efikasnosti
     Jedan original i dve kopije.

    1. Dokaz o vlasništvu nepokretnosti
     Izvod iz lista nepokretnosti ili drugi dokument koji nesumnjivo potvrđuje vlasništvo objekta. 
     NAPOMENA: Ukoliko ima više od jednog vlasnika objekta potrebno je dostaviti saglasnost ostalih vlasnika, overenu kod notara. Ukoliko prijavu ne podnosi vlasnik nego korisnik ili ovlašćeno lice objekta, neophodno je da dostavi potvrdu o prijavi boravka i pisanu saglasnost vlasnika objekta, takođe overenu kod notara.

    1. Dokaz o legalnosti objekta
     Izvod iz lista nepokretnosti.
     NAPOMENA: Ukoliko izvod ne sadrži potvrdu o ozakonjenju, neophodno je priložiti upotrebnu dozvolu ili rešenje o ozakonjenju.

    1. Fotokopija računa za utrošenu električnu energiju
     Fotokopija računa za objekat koji je predmet subvencionisanja gde se vidi da je utrošak električne energije minimalno 30 kwh mesečno.

    1. Fotokopije ličnih karata
     Očitane lične karte za sva fizička lica koja žive na adresi objekta za koju se podnosi prijava. Za maloletna lica dostaviti fotokopije zdravstvenih knjižica.

    1. Predmer i predračun / profaktura / atesti za materijal

   Za sva dodatna pitanja možete nas kontaktirati putem telefona: 063 550 598