Dvoslojno staklo ili troslojno staklo?

Dvoslojno staklo ili troslojno staklo?

PVC prozori sa dva stakla danas su potpuno zamenili prozore sa jednim staklom, dok PVC prozori koji poseduju troslojno staklo nalaze svoje mesto u sve većem broju kancelarija i domova. U ovom tekstu objasnićemo razliku između prozira sa jednim, dva i tri stakla.

Komore i stakla na PVC prozorima

PVC prozori, tj. ramovi prozora sadrže više komora ispunjenih vazduhom, a što je broj komora veći i što su komore prostranije, to je izloacija bolja. Kao i kod višeslojnog oblačenja, ista debljina izolacije koja je podeljena na slojeve između kojih je vazduh, daleko bolje štiti od temperaturnih promena od izolacije bez prekida. Ista logika važi i za stakla, pa tako jedno staklo, čak i kada je relativno debelo, ne može da ima iste ozolacione karakteristike kao dva tanja stakla, posebno ako je prostor između njih ispunjen nekim plemenitim gasom, kao što je argon. Gasovi poput argona su bez boje i mirisa, potpuno neotrovni, a koriste se umesto običnog vazduha, jer vazduh sadrži vlagu. Troslojni PVC prozori po pravilu sadrže sedam ili više komora i posebno dobro koriste prednosti punjenja međuprostora gasom, jer PVC prozori sa tri stakla imau dve takve komore dok PVC prozori sa dva stakla imaju jednu.

komore prozori

Osim stakala i sistema komora, prozori koji poseduju dvoslojno staklo ili prozori koji poseduju troslojno staklo pružaju bolju izolaciju i zbog kvalitetnijih okova, koje po pravilu poseduju prozori sa višeslojnim staklima. Kvalitetni okovi onemogućavaju cirkulaciju vazduha na najosetljivijim mestima, kao što su šarke.

Važno je ne mešati broj komora na profilu i broj stakala, jer te dve specifikacije nisu povezane. Što je veći broj komora, to je profil bolji, međutim tu postoje mnoge komplikacije, tako da je suštinski jedino bitno da profil sadrži barem pet komora, a kvalitet profila ogleda se u U-faktoru.

U-FAKTOR

Postoji veliki broj načina da se nivo izolacije koju pružaju prozori izrazi kroz jedinstven koeficijent razumljiv potrošačima, kao što je energetski rejting na kućnim uređajima, a najrašireniji metod je U-faktor ili U-vrednost.  U-faktor predstavlja tempo transfera toplote kroz čvrstu strukturu, podeljen sa razlikom u temperaturi na obe strane date strukture [ W/(m2)(K) ].

Ipak, kupce često zbunjuje to što isti prozor može imati U-faktor 1 i faktor 5, što je posledica računanja u metričkom sistemu (Vat i Kelvin) ili u američko-britanskom sistemu (BTU i Farenhajt). Kada je U-faktor izražen u metričkim jedinicama, on ima x5.6 manju vrednost, tako da prozor sa faktorom 1 u metričkim jedinicama ima faktor 5.6 u američko-britanskom sistemu. U Evropi se koristi metrički sistem, tako da su tipične vrednosti U-faktora za prozore sledeći (što je vrednost niža to je izolacija bolja):

  • PVC prozor sa jednim staklom: FAKTOR 1
  • PVC prozor sa ojačanim staklom: FAKTOR 0.6
  • PVC prozor sa dva stakla: FAKTOR 0.4
  • PVC prozor sa tri stakla: FAKTOR 0.25

Skoro 90% objekata u Evropi poseduje prozore sa dva stakla. Prozori koji imaju troslojno staklo koriste se uglavnom u luksuznijim domovima, u „zelenim“ zgradama, kao i u državama u kojima je klima hladnija. Međutim, sa porastom temperatura usled klimatskih promena, raste interesovanje za prozore sa tri stakla radi efikasnijeg hlađenja prostorija.

duplo staklo

Koliko troslojno staklo utiče na temperaturu i buku u prostoriji?

Da li je potrebno da ugradite neki od skupljih dvoslojnih prozora ili troslojni prozor zavisi od kvaliteta izolacije koju pružaju zidovi i od nivoa buke od koje želite da se zaštitite. Ako je izolacija dobra, kao što je u gotovo svim novim zgradama, napredniji prozori sa dva stakla i prozori sa tri stakla su odličan izbor, jer ćete tako zaokružiti izolaciju stana i moći ćete da se grejete i hladite trošeći veoma malo električne (ili druge) energije. Ako imate veoma dobru izolaciju , a koristite prosečne prozore, činiće vam se da je sve u redu, ali ipak ćete gubiti deo toplote kroz prozore i zato je dobro investirati nešto više. Sa druge strane, ako je izolacija zidova loša, morate istovremeno raditi na poboljšanju te izolacije i na unapređenju izolacije u prozorskom delu, jer kupovina dobrih dvoslojnih ili čak troslojnih prozora nema smisla dok se ne izoluju zidovi. Sa druge strane, ako imate problema sa bukom, prozori da visokom zaštitom od buke, prvenstveno oni sa laminiranim staklima, mogu biti dobro rešenje čak i kada je izolacija prosečna, budući da najveći deo buke ulazi upravo kroz prozore.

Da li je dvoslojno staklo adekvatan izbor za prosečan stan?

To u najvećoj meri zavisi od izbora stakla. Ukoliko se koriste niskoemisiona stakla i ukoliko je debljina stakla adekvatna, izolacija koju pruža PVC prozor neće biti značajno manja od nivoa izolacije koju pružaju zidovi, tj. fasada. Dvoslojni prozori stvaraju nešto više kondenzacije i dopuštaju da više toplote napusti stan, međutim gotovo jednako štite od buke kao troslojni prozori. Sa stanovišta efikasnosti, razlika u ceni PVC prozora između dvoslojnog i troslojnog prozora isplatiće će se posle sedam i više godina, tako da ušteda neće tako brzo manifestovati. Takođe, ako vaš stan prima dosta sunčeve svetlosti, dvoslojni prozori su bolji izbor tokom prelaznih godišnjih doba, jer će prozor sa dva stakla da propusti više sunčeve toplote u stan od prozora sa tri stakla.

U Mondu kupcima uvek savetujemo PVC stolariju i prozore koji su najbolji u njihovom slučaju, odnosno koji će se najbrže isplatiti kroz poboljšanje izolacije, a to mogu biti različiti profili sa dva stakla, ili, u mnogim slučajevima, i profili sa tri stakla.